ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่11/2564 และมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2564 ที่ประชุมแนะนำที่ปรึกษาคนใหม่ นายธนะชัย อุปริรัตน์ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด และมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่ นายภาณุเดช พูลแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 ฟ002 ฟ003 ฟ005 ฟ006