ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 04/2563

          วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 04/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และก่อนเข้าประชุมมีการตรวจคัดกรองวัดไข้และให้คณะกรรมการ ฯ ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าประชุม ฯ

001 002 003