ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2559

นายบรรเทิง ดีรัสมี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุรีรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดตราด

14138488_1179833128726867_476078189_n 14193699_1179833145393532_1159005873_n