ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2562

          วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2562 โดยนายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดและคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต2

001 002 003 004 005