ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2562

       วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มีรายละเอียดดังนี้
1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด จัดงานวันครูจังหวัดตราด ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด สนับสนุนการจัดงานวันครู จำนวน 5,000.- บาท
2.โรงพยาบาลศุภมิตร กำหนดตรวจรักษาตาต้อกระจก ให้แก่ครูและบุคลากรฯ วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารสวัสดิการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด
3.คณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ซึ่งย้ายไปปฎิบัติราชการที่ สพป. สระแก้ว เขต2

79926541_1444251462393144_3966415191347822592_o 80112488_1444251495726474_6178351828715962368_o 80577632_1444251485726475_4162860673275002880_o