ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 01/2563

                 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 01/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

a001 a002 a003 a004