ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2561

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

26907770_930258610459101_9008960161343394075_n

26992579_930258560459106_7833312441242617195_n

26907073_930258570459105_7513385785650946699_n