ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 02/2563

         วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการ   ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

 a004 a003 a002 a001