ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2561

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2561 วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

28168015_949898835161745_8599245553347912427_n

28379712_949898861828409_4831802117577596142_n