ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด

                  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 06/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และก่อนเข้าประชุมมีการตรวจคัดกรองวัดไข้และให้คณะกรรมการ ฯ ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าประชุม ฯ

01 02 03 04