ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2561

วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

a001 b001 c001 d001