ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 08/2563

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 08/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003 004