ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2561

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2561 เรื่องการให้ทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ และการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561

37829987_1054168048068156_7302315998093246464_n

37836453_1054168118068149_7385476142720876544_n

37844355_1054168018068159_7991780183222779904_n

37863548_1054168024734825_6257061678555332608_n