ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2561

วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003