ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 09/2563

             วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 09/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003 004