ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่7/2559

นายบรรเทิง  ดีรัสมี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุรี
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด
เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2559

13664520_1154570927919754_336362088_n 13672622_1154570944586419_319029563_n 13823730_1154570914586422_1819793122_n