ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 10 /2562

          วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 10 /2562 โดยนายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดและคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวรรณวิจักษณ์ กุศล ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตราด ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003