ประชุมคณะทำงานนิเทศและติดตามโครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้”

        วันศุกร์ที่28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ประชุมคณะทำงานนิเทศและติดตามโครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด โดยมีนายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ เป็นประธานคณะทำงาน ในที่ประชุมมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการครูช่วยครู

192668470_1902558073229145_3134489834562861378_n