ประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ครั้งที่ 2/2564

     วันพุธที่30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด โดยนายสำราญ ตติชรา เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการกำหนดแผนการออกเยี่ยมพร้อมทั้งนำเครื่องเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยไปมอบให้ครูที่ผู้ป่วย

001 002 003 004 005 006