ประชุมคณะนิเทศติดตามโครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้”

     วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ เป็นประธานประชุมคณะนิเทศติดตามโครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด การประชุมครั้งนี้มีการกำหนดแผนการออกนิเทศติดตาม001