ประชุมคณะนิเทศและติดตามโครงการครูช่วยครู ฯ ครั้งที่ 3/2564

       วันศุกร์ที่10 กันยายน 2564 เวลา 09.30น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ประชุมคณะนิเทศและติดตามโครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด โดยมีนายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีการสรุปปัญหา อุปสรรค การออกนิเทศ ติดตาม โครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการครูช่วยครู และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบเกียรติบัตรให้คณะนิเทศและติดตามโครงการครูช่วยครู ประจำปี พ.ศ.2564

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง สมนึก แพทย์พิทักษ์, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง สมนึก แพทย์พิทักษ์, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม