ประชุมชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมประชุมกับชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด

1482918460276 1482918461589 1482918466215 1482918469723