ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ

        วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ โดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom cloud meetings

251420 251423 251424