ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และคณะกรรมการศูนย์ฯ ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

27973131_941949725956656_8597978869816925093_n

27971978_941949699289992_4599980054084385735_n

27752346_941949802623315_7887203180682436250_n

27752083_941949792623316_8617649167204475609_n