ประชุมรวมหนี้ระหว่างสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด

            วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตราด จำกัด และนางสุมาลี ปัสนานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด ดำเนินการให้สมาชิก ช.พ.ค. และทายาทเซ็นต์ยินยอมการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

204424042_1920505611434391_9103841118674485438_n 203100631_1920505548101064_8520621913227333737_n 205474815_1920505431434409_8039921094141348472_n