ประชุมร่วมกับคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

         วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด โดยมีนายชุมพร จันทสาร ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญ เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003 004