ประชุมร่วมกับชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

นายบรรเทิง ดีรัสมี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุรี   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และนางทิพวัลย์ นิรันต์พานิช ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ ได้เข้าร่วมประชุมกับชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด

IMG20160822092307 IMG20160822092247 IMG20160822092241 IMG20160822092224 IMG20160822092215 IMG20160822092157IMG20160822092301