ประชุมร่วมหนี้ระหว่างสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดและสหกรณ์ครูตราด จำกัด

        วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ,นางสุมาลี ปัสนานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เข้าประชุมรวมหนี้ของสมาชิกระหว่าง สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003 004 005