ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ฯ คณะทำงาน คณะนิเทศ ครูจิตอาสา กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

          วันพุธที่ 22 กันยายน 2564  เวลา10.00น. นายสมนึก  แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด นายสำราญ ตติชรา ประธานคณะทำงานโครงการครูช่วยครูประชุมคณะทำงาน คณะนิเทศ ครูจิตอาสา กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อต่อยอดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูจิตอาสา ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

002 003 004 005 006009 0041