ประชุมสัมมนาเรื่อง “จิตสาธารณะ เพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร”

ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “จิตสาธารณะ เพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร” และรับมอบนโนบายการบริหารงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของเลขธิการคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งมีพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมสัมมนา และมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “สกสค. กลมเกรียว หนึ่งเดียวตลอดกาล” ให้แก่ผู้เกษียณปี 2559 ในวันที่ 18 – 19 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีซ รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

14368651_743281742476195_6717775541503568723_n  1474189555411 1474189551538  14440646_743286719142364_4943907277413932809_n14355184_743285092475860_2212595767862748979_n   14364770_743283785809324_5054422166135953638_n