ประชุมหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดตราดและตัวแทนสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯและกำหนดกิจกรรมในวันเปิดศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

IMG20171115093734   IMG20171115091216 IMG20171115091255