ประชุมออนไลน์ เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

        วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ฯ ภายใต้รูปแบบ Korat Model ซึ่งสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นจังหวัดนำร่อง001 002 003