ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 

              นายจำนง  เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด  เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 8 -9 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมทับทิมทองแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2  โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

18123 18138