ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

           นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และนางทิพวัลย์ นิรันต์พานิช นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ เข้าร่วม66602 66603 66605 66606 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร