ประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยนายเศรษฐา  เสนะวงศ์  ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิด  พร้อมด้วยคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด เข้ารับฟังการบรรยายโดยมีนายอาทิตย์  จำปาถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาและสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้รับทราบระเบียบฯและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ฉบับใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ณ โรงแรมตราดซิตี้  โฮเทล  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด

001 002 003 004 005

006