ปรับเวลาทำงานในช่วงระยะเวลาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

📌📌ประกาศ…..สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด 📌📌

ปรับเวลาทำงานในช่วงระยะเวลาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 กรฎาคม 2564 จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

CCI_000050