ปรับเวลาทำงานในช่วงระยะเวลาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

📌ประกาศ…..สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด 📌📌
ปรับเวลาทำงานในช่วงระยะเวลาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 4  มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการ