ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ

        ปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22368027395763744 63746  63755