ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบไดอารี่ สกสค. บันทึก 2564 : 2021

             วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบไดอารี่ สกสค. บันทึก 2564 : 2021 แด่คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ในที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003 004 005 006