ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

       วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

258860531_2037000993118185_758239624185743271_n 258875162_2037000879784863_8869935981839386372_n 259128162_2037001109784840_2089649738500715949_n 259166389_2037000876451530_1496920988123992503_n 259271069_2037000889784862_6610188855862264546_n 259393537_2037001056451512_8060292671250765444_n 259753309_2037000969784854_5422128858529437925_n 259883728_2037001153118169_5709927637322955361_n 260163725_2037001136451504_4622073166110452983_n