พนักงานเจ้าหน้าที่ สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด มอบของขวัญปีใหม่ และอวยพรปีใหม่ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มอบของขวัญแด่ นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด

 IMG20170104095326
15878910_1302402279803284_1210174942_n