พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

           พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด โดยมีนายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ,นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการ สพป. ตราด ,นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด ,คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ,ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ,ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมต้อนรับที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการและคณะผู้ติดตาม

001

003

004

005

006

007

008