มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ 2564

       วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมกราบไหว้สักการะองค์เทพพระพฤหัสบดี ประจำสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด
        เวลา 12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าขอพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564และมอบไดอารี่ บันทึก สกสค. 2564 : 2021 แด่ นายจำนง เหล่าคงธรรม และนายสมบูรณ์ ทัศวิล อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

135014349_1791613900990230_1122635707106245766_o

S__42672134 S__42672135 S__42680324 S__42680327