มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ ประจำปี 2561

          วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 4 ทุน ดังนี้
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุนๆ ละ 4,000.- บาท
1.นางกฤษณา ใจแก้ว ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดอนสูง มารดาของนางสาวชัญญา ใจแก้ว
2.นางจิรภิญญา เสนนอก ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฏร์รังสรรค์ มารดาของนายกฤติน ใจยะไฝ
3.นางมาติกา สิงห์ปั้น ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองมะนาว มารดาของนางสาวสายขิม สิงห์ปั้น
– ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุนๆ ละ 10,000.- บาท
1. นางยุพิณ ชินทัศน์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองเสม็ด ฯมารดาของนางสาวกนกพรรณ ชินทัศน์
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

00166448925_1297391280412497_5933752698179420160_n

002

66453149_1297409603743998_8639825786808827904_n

004