มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ ประจำปี2560

         เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 4 ทุน ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 3 ทุน

1.นางจิรภิญญา เสนนอก ตำแหน่ง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฏร์รังสรรค์ จำนวน 4,000 บาท
2.นางมาติกา สิงห์ปั้น ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองมะนาว จำนวน 4,000 บาท
3.นายบุญสม อ่องลาปวรานนท์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จำนวน 4,000 บาท
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน
4.นางยุพิณ ชินทัศน์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดหนองเสม็ด จำนวน 10,000 บาท

 

001

002

003

004