มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ ประจำปี 2562

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 4 ทุน ดังนี้

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุนๆ ละ 4,000.- บาท 1.นางสาวบุษบงก์ วินาถา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน มารดาของนาวสาวบุษราคัม กิจถา 2.นางกฤษณา ใจแก้ว ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดอนสูง มารดาของนางสาวชัญญา ใจแก้ว 3.นางจิรภิญญา เสนนอก ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฏร์รังสรรค์ มารดาของนายกฤติน
ใจยะไฝ

– ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุนๆ ละ 10,000.- บาท ดังนี้ 1. นางยุพิณ ชินทัศน์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองเสม็ด ฯ มารดาของนางสาวกนกพรรณ ชินทัศน์ มอบทุน ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003 004 005 006