มอบทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบเงินทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ดังนี้
1.โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จำนวนเงิน 100,000.- บาท
2.โรงเรียนบ้านคลองพร้าว จำนวน 50,000.- บาท
3.โรงเรียนอนบุาลวัดคลองใหญ่ จำนวนเงิน 30,000.- บาท

21768461_870875909730705_2222724417484478275_n 21766810_870875926397370_1495326852640347751_n22046062_870875933064036_4737934175372921549_n