มอบพวงหรีด

มอบพวงหรีด แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม นายสมเกียรติ  มุกดาสนิท ณ วัดคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่   จังหวัดตราด

14520584_676058669212431_8705297783140286199_n