มอบรางวัลเข็มกลัด พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2561

วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบรางวัลเข็มกลัด พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา , ครูผู้เสียสละด้านการศึกษา ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 2 /2562 ผู้ที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นางพักตร์พิไล ชำปฎิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขวาง ” เข็มกลัดทองคำหนัก 2 สลึง ”
2.นางนิกร ผงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ” เข็มกลัดทองคำหนัก 2 สลึง ”
3.นายณรงค์ ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้า ” เข็มกลัดทองคำหนัก 2 สลึง ”
4.นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการ สพป.ตราด “เข็มกลัดทองเหลืองชุบนาค”
5.นายสมเกียรติ แซ่เต็ง ครู โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม “เข็มกลัดทองเหลืองชุบนาค”
6.นางปราณี จันทสุข ครู โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล “เข็มกลัดทองเหลืองชุบนาค”
7. นายวิจิตร สัมโย ศึกษานิเทศก์ สพป. ตราด “เข็มกลัดทองเหลืองชุบนาค”
8.นางกิจนา เมืองซอง นักทรัพยากรบุคคล สพป. ตราด “เข็มกลัดทองเหลืองชุบนาค”
9. นายสุทิน สุขสวัสดิ์ ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม “เข็มกลัดทองเหลืองชุบนาค”
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

53255379_1204527733032186_8580803182291058688_n 53383994_1204542629697363_4530619794910609408_n

 

53270701_1204528306365462_7892613962498310144_n 53194192_1204528189698807_6689843594280304640_n 52872286_1204528336365459_3416100365991411712_n

52803600_1204527633032196_3388362354797314048_n 53071369_1204527933032166_3551754696127414272_n 53221814_1204528089698817_6669296535160750080_n (1)