มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่ความตาย

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. นายเจริญ ทนัญชัย ที่ถึงแก่ความตาย จำนวน 100,000.- บาท

136661049_1793183230833297_8548043865305998071_o