มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่ความตาย จำนวน 200,000.- บาท

       วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่บุตรของสมาชิก ช.พ.ค. นายเดชา ป่าชัฎ ที่ถึงแก่ความตาย จำนวน 200,000.- บาท ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกด้วยค่ะ

82070