มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่ความตาย

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. นายชาญชัย นัดดาหลง ที่ถึงแก่ความตาย จำนวน 200,000.- บาท

001