มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ค.

    วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ค. นางสมคิด สิงห์สุรพันธุ์ ที่ถึงแก่ความตาย จำนวน 200,000.- บาท

146680891_1819845251500428_129901659981330001_o