มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส.

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่นายอำนาจ ออมทรัพย์ คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. นางอัมพร ออมทรัพย์ ที่ถึงแก่ความตาย จำนวน 100,000.- บาท

001