มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. นายอารี อาชีวะ

        วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. นายอารี อาชีวะ ที่ถึงแก่ความตาย จำนวน 100,000.- บาท ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกด้วยค่ะ

DSC_008514