มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่มารดาของสมาชิก ช.พ.ค. นายบรรหาร คุณวงศ์

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่มารดาของสมาชิก ช.พ.ค. นายบรรหาร คุณวงศ์ ข้าราชการครู วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ที่ถึงแก่กรรม จำนวน 200,000.- บาท

#ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกด้วยค่ะ#

 

S__55590915_0