มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่ความตาย จำนวน 2 ราย

        วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่ความตาย จำนวน 2 ราย รายละ 200,000.- บาท โดยมอบแก่บุตรของนางวิจิตรา จุณณะเดช และมอบแก่คู่สมรสของนางพุทรา ศุภนราพรรค์

004 005