รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562

ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด รับมอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด และเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

48398366_1157255401092753_8098842340543692800_n

48384876_1157255354426091_3225017249517535232_n